ഉത്തരാഖണ്ഡ് പ്രളയം; തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണും ചെളിയും രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തിരിച്ചടി
February 10, 2021 4:30 pm

ചമോലി: ഉത്തരാഖണ്ഡ് മിന്നല്‍ പ്രളയത്തില്‍ കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തെരച്ചില്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍. തപോവന്‍ തുരങ്കത്തിലെ മണ്ണും ചെളിയും വേഗത്തില്‍ നീക്കം ചെയ്യാനാകാത്തതാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്