രണ്ടുവയസുകാരിയെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
March 12, 2021 11:03 pm

ബംഗളൂരു:സംസാരശേഷി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടുവയസുകാരിയെ മാതാപിതാക്കളും മുത്തശ്ശിമാരും ചേർന്ന് കിണറ്റിലെറിഞ്ഞു കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ മുത്തശ്ശിമാരെയും ആസൂത്രണത്തിൽ പങ്കാളികളായ  മാതാപിതാക്കളെയും പൊലീസ്