ആന്തൂര്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം.കെ. ഗിരീഷിനെ സര്‍വീസില്‍ തിരിച്ചെടുത്തു
November 7, 2019 8:54 pm

ആന്തൂര്‍ : ആന്തൂര്‍ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എം.കെ. ഗിരീഷിനെ സര്‍വീസില്‍ തിരിച്ചെടുത്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയായാണ് നിയമിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത