പാക്കിസ്ഥാനില്‍ അഞ്ചാം പനി ബാധിച്ച് 7 കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു;പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു
May 26, 2018 1:41 pm

പാക്കിസ്ഥാന്‍: സിന്ധിലെ കശ്‌മോര്‍, കാന്‍ഡ്‌കോട്ട്, ഘോട്ട്കി എന്നീ ജില്ലകളില്‍ അഞ്ചാംപനി ബാധിച്ച് 7 കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു. രണ്ടു വയസ്സുള്ള റിയാസ്