ഇന്ത്യന്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിന്റെ പുതിയ എഫ്ടിആര്‍ ശ്രേണി കൊച്ചിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
September 8, 2019 11:46 am

കൊച്ചി: അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ കമ്പനിയായ ഇന്ത്യന്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിന്റെ പുതിയ എഫ്ടിആര്‍ ശ്രേണി കൊച്ചിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. എഫ്ടിആര്‍