ഉത്തരകൊറിയക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് അടിമകളായി ; സ്വാതന്ത്രം നിഷേധിച്ച്‌ ഏകാധിപതി കിം ജോങ്
August 13, 2017 10:57 am

സോള്‍: പ്രകോപിപ്പിച്ചാല്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ലോകത്തെ ഇല്ലാതാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന ഉത്തര കൊറിയയുടെ വാദം കളിയല്ല. അതിനു സാധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ