മുന്‍ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി ഖത്തര്‍
December 28, 2023 5:14 pm

ദോഹ: മുന്‍ നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി ഖത്തര്‍. ഖത്തറിലെ 8 ഇന്ത്യന്‍ നാവികരുടെ വധശിക്ഷയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇവരുടെ വധശിക്ഷ