കേരള ബാങ്ക്; പ്രത്യേക സെല്‍ രൂപീകരിച്ച് കേരള സര്‍ക്കാര്‍
May 6, 2019 12:07 pm

തിരുവനന്തപുരം: ആര്‍ബിഐയ്ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ ശേഷം കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടര്‍നടപടികളുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വിദഗ്ധരെ