ഗാസയില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കുന്നു;ഇസ്രയേല്‍ നടത്തിയത് നിര്‍ബന്ധിത ഒഴിപ്പിക്കല്‍ ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
March 14, 2024 10:30 am

ഗാസയില്‍ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല്‍ കോടതിയില്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വാദങ്ങളെ എതിര്‍ത്ത് രാജ്യാന്തര റിസര്‍ച്ച്