സ്പ്ലിറ്റ് കീബോർഡ് ഓപ്ഷനുമായി ജി ബോർഡ് ആപ്പ്
July 4, 2022 8:40 am

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലുള്ള ഗൂഗിളിന്റെ ജി ബോർഡ് ആപ്പ്, മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി സ്പ്ലിറ്റ് കീബോർഡ് ഓപ്ഷൻ പുറത്തിറക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഈ