പാക്കിസ്ഥാന്റെ ചങ്കിടിപ്പ് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങി . . . (വീഡിയോ കാണാം)
October 8, 2019 6:42 pm

ആക്രമിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ചിന്തിക്കും മുന്‍പ് ആ രാജ്യത്തെ നാമവിശേഷമാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള പോര്‍ വിമാനം ഇനി ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം.ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നും ആദ്യ

ഇന്ത്യൻ സൈനിക ശക്തി വഴിത്തിരിവിൽ, റഫേൽ കൂടി എത്തിയത് വൻ നേട്ടമാകും
October 8, 2019 6:13 pm

ആക്രമിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ചിന്തിക്കും മുന്‍പ് ആ രാജ്യത്തെ നാമവിശേഷമാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള പോര്‍ വിമാനം ഇനി ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തം.ഫ്രാന്‍സില്‍ നിന്നും ആദ്യ