എസ്‌റ്റോണിയയില്‍ ഇനി മുതല്‍ കേസിനു വിധി പറയാന്‍ റോബോര്‍ട്ട് ജഡ്ജ്
March 29, 2019 6:45 pm

എസ്‌റ്റോണിയയില്‍ തീര്‍പ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ ഇനി മുതല്‍ റോബോട്ടുകള്‍. ന്യായാധിപന്മാരെ നിയമിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം കേസുകള്‍

bitcoin സ്വന്തമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി എസ്റ്റോണിയ
September 1, 2017 7:50 pm

സ്വന്തമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ എസ്റ്റോണിയ ആരംഭിച്ചു. ലോകത്താദ്യമായാണ് ഒരു രാജ്യം ഐസിഒ വഴി ഔദ്യോഗിക ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.