കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി വീണ്ടും പിടിയിലായി
October 9, 2020 5:25 pm

കൊല്ലം : കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പോക്സോ കേസ് പ്രതി വീണ്ടും പിടിയിലായി. കുളത്തൂപ്പുഴ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതി