കോംഗോയില്‍ എബോള പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നു;മരണ സംഖ്യ 1252 കവിഞ്ഞു
June 5, 2019 10:30 am

കോംഗോ: കോംഗോയില്‍ എബോള പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 2008 പേര്‍ക്കാണ് കോംഗോയില്‍ ഇതിനോടകം എബോള സ്ഥിരീകരിച്ചത്.