വടക്കന്‍ സിറിയയില്‍ സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കി തുര്‍ക്കി
October 11, 2019 8:13 am

അക്കാക്കലെ : സിറിയയില്‍ സൈനിക നീക്കം ശക്തമാക്കി തുര്‍ക്കി. വടക്കന്‍ സിറിയയിലെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് തുര്‍ക്കി കര-വ്യോമ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.