എംടെക്കിന്റെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ‘ഇറോസ് പ്ലസ്’ വിപണിയില്‍
November 28, 2017 11:30 pm

ആഭ്യന്തര മൊബൈല്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ എംടെക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ പുതിയ 4ജി വോള്‍ട്ടി സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ പുറത്തിറക്കി. ഇറോസ് പ്ലസ് എന്ന പുതിയ