മോദിയുടെ പേരിലുള്ള വെബ് സിരീസ് നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവ്
April 20, 2019 4:41 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ‘മോദി: ജേര്‍ണി ഓഫ് എ കോമണ്‍ മാന്‍’ എന്ന വെബ് സീരിസ് ഉടന്‍ നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ്