ഈറോഡ് എംഎൽഎയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ തിരുമകൻ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചു
January 4, 2023 4:35 pm

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ഈറോഡ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം എം എൽ എയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഇ തിരുമകൻ ഇവേര അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ