ആലുവയില്‍ വെള്ളം ഇറങ്ങി ; എറണാകുളം-തൃശൂര്‍ ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു
August 19, 2018 8:30 am

ആലുവ : മഴ കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആലുവ ടൗണില്‍ വെള്ളം ഇറങ്ങി. പെരിയാറില്‍ ജലനിരപ്പ് അഞ്ചടിയോളം താഴ്ന്നു. എറണാകുളം-തൃശൂര്‍ ദേശീയപാതയില്‍