എറണാകുളത്ത് അന്ത്യോദയ എക്‌സ്പ്രസ് പിന്നോട്ടു ഉരുണ്ടുനീങ്ങിയത് ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ച
April 25, 2017 2:26 pm

കൊച്ചി: എറണാകുളം സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഹൗറ-എറണാകുളം അന്ത്യോദയ എക്‌സ്പ്രസ് പിന്നോട്ടു ഉരുണ്ടുനീങ്ങി അപകടമുണ്ടായതിനു കാരണം ആറ് ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ചയാണെന്ന്