എറണാകുളം പിടിച്ച് കാനം പക്ഷം; കെ എം ദിനകരന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി
August 29, 2022 9:03 pm

കൊച്ചി: ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് കരുക്കൾ നീക്കിയതോടെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്ന, സിപിഐ എറണാകുളം ജില്ലാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാനം പക്ഷത്തിന് ജയം.