കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും തെറിപ്പിച്ച കാളിരാജിന് ലഭിച്ചത് സൂപ്പര്‍ പവര്‍ . . . !
June 7, 2019 6:22 pm

സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റത്തില്‍ പൊലീസ് അസോസിയേഷനും ‘കടക്ക് പുറത്ത് ‘.കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷന്‍ നേതാക്കള്‍ കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും പുകച്ച്