വയനാട് ഓറഞ്ച് സോണില്‍, കോട്ടയവും കണ്ണൂരും റെഡില്‍, തൃശൂരുൾപ്പെടെ 3 ജില്ലകൾ ഗ്രീനിൽ
May 2, 2020 6:16 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകള്‍ ഗ്രീന്‍ സോണിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.21 ദിവസമായി പുതിയ കേസുകള്‍ ഇല്ലാത്ത ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം,