ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീ അണയ്ക്കാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വിദഗ്ധോപദേശം തേടി
March 12, 2023 9:27 am

കൊച്ചി: ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീ അണയ്ക്കാന്‍ എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അമേരിക്കൻ ഫയർ ഡിപ്പാർ‍ട്മെന്റിന്റെ വിദഗ്ധോപദേശം തേടി. ന്യൂയോർക് ഫയർ ഡെപ്യൂട്ടി