യു.ഡി.എഫ് കോട്ടയിൽ ആശങ്കയും വ്യാപകം (വീഡിയോ കാണാം)
October 1, 2019 5:15 pm

എറണാകുളത്ത് കെ.വി തോമസ് പാരവയ്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക സഭ നേതൃത്വവുമായി ഏറെ അടുപ്പവും മണ്ഡലത്തിന്റെ

കെ.വി തോമസ് ‘പേടിയിൽ’ യു.ഡി.എഫ്, എറണാകുളം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സി.പി.എമ്മും !
October 1, 2019 4:43 pm

എറണാകുളത്ത് കെ.വി തോമസ് പാരവയ്ക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ യു.ഡി.എഫ് നേതൃത്വം ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്ക സഭ നേതൃത്വവുമായി ഏറെ അടുപ്പവും മണ്ഡലത്തിന്റെ