എറണാകുളം മാര്‍ക്കറ്റിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സബ് ജഡ്ജിയുടെ പ്രതിഷേധം
June 12, 2018 1:24 pm

കൊച്ചി: എറണാകുളം ബ്രോഡ് വേയില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി സബ് ജഡ്ജി. ലീഗല്‍ സര്‍വീസസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി