ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി എറിക് പാര്‍താലുവിനെ പരിശീലന ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി
July 28, 2021 11:56 am

ഓസീസ് താരം എറിക് പാര്‍താലുവിനെ എഎഫ്‌സി കപ്പ് പരിശീലന ക്യാമ്പില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ബെംഗളൂരു എഫ്‌സി. താരവുമായി ഒരു വര്‍ഷത്തെ