വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു
August 9, 2021 9:15 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശ നിക്ഷേപകര്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. ഓഗസ്റ്റിലെ ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ 975 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് ഇന്ത്യന്‍