ആളെ അയക്കാന്‍ കഴിയുന്ന റോക്കറ്റ് പരീക്ഷണം ജൂണില്‍, നാലാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ
May 29, 2017 6:22 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ആളെ അയക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജി.എസ്.എല്‍.വി എംകെ 3 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ജൂണ്‍ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കും. ഇന്ത്യ