ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ; ബില്‍ പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ
September 19, 2020 6:43 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന നിയമം  പാസ്സാക്കി രാജ്യസഭ.