രാജ്യത്ത് ചിപ്പുകളോടുകൂടിയ ഇപാസ്‌പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നു
February 5, 2022 8:10 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിജിറ്റല്‍ യുഗത്തിലെ പുതുമുഖമാണ് ഇ-പാസ്‌പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് ഭട്ടാചാര്യ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് ഇപാസ്‌പോര്‍ട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്