കടുവ സങ്കേതങ്ങളിൽ സഫാരി എങ്ങനെ അനുവദിച്ചു; പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനോട് സുപ്രീം കോടതി
February 8, 2023 5:14 pm

ദില്ലി: രാജ്യത്തെ കടുവ സങ്കേതങ്ങളിലെ സഫാരികള്‍, മൃഗശാലകൾ എന്നിവയ്ക്ക് എങ്ങനെ അനുമതി നൽകിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ