വിശ്വാസികള്‍ക്ക് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും കടന്നു ചെല്ലുവാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
October 29, 2018 5:42 pm

കൊച്ചി: വിശ്വാസികള്‍ക്ക് എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളിലും കടന്നു ചെല്ലുവാന്‍ സാധിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ രംഗത്ത്. നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന അവകാശങ്ങള്‍