എറണാകുളത്ത് ഒരു കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി
December 1, 2020 11:25 pm

കൊച്ചി: എറണാകുളം വടക്കൻ പറവൂരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.വടക്കൻ പറവൂർ പെരുവാരത്താണ് സംഭവം. അച്ഛനും