സിംഗപ്പൂര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനസര്‍വ്വീസ്
July 18, 2018 11:00 pm

ഖത്തര്‍: സിംഗപ്പൂര്‍ എയര്‍ലൈന്‍സിനെ ലോകത്തിലെഏറ്റവും മികച്ച വിമാനസര്‍വ്വീസായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. യാത്രക്കാരില്‍ നടത്തിയ വോട്ടെടുപ്പിലാണ് ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട്