ഭാരത് ബയോടെക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവിസ്‌ വാക്സിൻ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക്
November 17, 2020 7:25 am

ഡൽഹി : ഐസിഎംആറുമായി ചേര്‍ന്ന് ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിക്കുന്ന കോവാക്സിന്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതായി കമ്പനി