ഇന്ന് ഇടത് സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ചാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു; ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി
May 25, 2020 9:05 am

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അഞ്ചാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കും. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് വഴിയായിരിക്കും