എന്റെ മെഴുതിരി അത്താഴങ്ങളിലെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി
May 10, 2018 10:19 am

എന്റെ മെഴുതിരി അത്താഴങ്ങളിലെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ പുറത്തിറങ്ങി. നാല് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അനൂപ് മേനോന്‍ തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ്