ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ‘എന്റെ ജില്ല’ മൊബൈൽ ആപ്പ്
November 6, 2020 12:15 am

തിരുവനന്തപുരം ; ജനസൗഹൃദപരമായ സേവനത്തിന് തുടക്കമെന്ന നിലയില്‍ ‘എന്റെ ജില്ല’ എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.