അരിയിലും പഞ്ചസാരയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കലര്‍ത്തി വില്‍പ്പന; 65 സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു
June 17, 2017 7:22 am

തിരുവനന്തപുരം: അരിയിലും പഞ്ചസാരയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കലര്‍ത്തി വില്‍പ്പന നടത്തുന്നതായി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി