ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍; ഹ്രസ്വചിത്രം ‘എന്ന് സ്വന്തം ദേവി’ പുറത്തിറങ്ങി
May 31, 2020 9:15 am

ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധതയും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ‘എന്ന് സ്വന്തം ദേവി’ പുറത്തിറങ്ങി. നഹിയാൻ