അപര്‍ണ ബാലമുരളിയുടെ ‘ഇനി ഉത്തരം’: പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്
August 15, 2022 10:30 am

അപർണ ബാലമുരളിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ സംവിധാന ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഇനി ഉത്തരം. ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. അപര്‍ണ്ണ

ഉത്തരങ്ങളുമായി അപർണ ബാലമുരളി എത്തുന്നു ; “ഇനി ഉത്തരം’ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
August 1, 2022 6:12 pm

അപർണ ബാലമുരളി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി സുധീഷ് രാമചന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ഇനി ഉത്തരം’ എന്ന സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ