വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് സ്പിന്നര്‍ ലോറ മാര്‍ഷ്
August 14, 2020 12:32 am

ലണ്ടന്‍: ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് സ്പിന്നര്‍ ലോറ മാര്‍ഷ്. ഒന്‍പത് ടെസ്റ്റുകള്‍, 103 ഏകദിനങ്ങള്‍, 67