ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ നിക് കോംപ്റ്റണ്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു
October 5, 2018 11:40 pm

ലണ്ടന്‍: ഇംഗ്ലണ്ട് മുന്‍ ഓപ്പണര്‍ നിക് കോംപ്റ്റണ്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് മിഡില്‍സെക്‌സിന് വേണ്ടിയും ഇനി പാഡണിയില്ലെന്നും,