എഞ്ചിന്‍ ഹെഡിലെ നിര്‍മ്മാണപ്പിഴവ് ഹെക്‌സ എസ്യുവികളെ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ടാറ്റ
January 10, 2019 10:14 am

എഞ്ചിന്‍ ഹെഡിലെ നിര്‍മ്മാണപ്പിഴവ് മുന്‍നിര്‍ത്തി ഹെക്‌സ എസ്‌യുവികള്‍ തിരിച്ചുവിളിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ടാറ്റ മോട്ടോര്‍സ്. ഡീലര്‍ഷിപ്പുകള്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ ഇതുസംബന്ധമായ അറിയിപ്പ് കമ്പനി