പുതിയ മോണ്‍സ്റ്റര്‍ എനര്‍ജി എഡീഷനുകളുമായി യമഹ
August 2, 2019 9:44 am

പുതിയ മോണ്‍സ്റ്റര്‍ എനര്‍ജി എഡീഷനുകളുമായി യമഹ. ആര്‍15 വി3, എഫ്ഇസഡ്25 എന്നീ ബൈക്കുകളും റേയ് ഇസഡ്ആര്‍ സ്‌കൂട്ടറുമാണ് മോണ്‍സ്റ്റര്‍ എനര്‍ജി