മൂന്നാംഘട്ടലോക്ക്ഡൗണ്‍ നാളെ അവസാനിക്കും; പുതിയമാര്‍ഗ നിര്‍ദേശം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും
May 16, 2020 7:59 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 17ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ പുതിയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കുമെന്ന് സൂചന. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി