ഈ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം തുടരാന്‍ അനുവദിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും
May 9, 2020 6:55 am

ജീവനക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ഈ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ തുടരാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ഫെയ്‌സ്ബുക്കും ഗൂഗിളും. കൊവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ്