മലിനമായി ഒഴുകി ബെംഗളൂരുവിലെ ജലാശയങ്ങൾ ; ഉപയോഗശൂന്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
November 22, 2017 11:56 am

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ താടകങ്ങൾ ഒഴുക്കുന്നത് മലിനമായാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ തടാകങ്ങളിലെ വെള്ളം കുടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ യോജിച്ചതല്ലെന്ന് പുതിയ