കശ്മീരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; സുരക്ഷ സേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു
June 18, 2020 11:52 am

അവന്തിപൊര: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. അവന്തിപൊരയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ സുരക്ഷ സേന ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചു. അവന്തിപൊരയിലെ മീജ് പാന്‌പോറില്‍ കഴിഞ്ഞ